AKTIVITETER
“Å vinne handler ikke om å beseire sine konkurrenter. Det handler om å realisere egne drømmer og innfri egne forentninger.”

Mestring handler om å finne frem til hver enkelts iboende evner og ressurser, og å lære å nyttiggjøre seg av disse. Et universelt behov for alle mennesker er å oppleve at de betyr noe og er viktige for andre.