BO OG OMSORG
NOA AS har pr i dag 2 boliger hvor vi tar i mot tjenestemottakere som trenger heldøgns pleie og omsorg. Pr i dag er det 1 plass ledig på Høybråten i Oslo, men avdeling nr. 3 vil være oppe og gå i løpet av våren 2013.