AKUTT
NOA kan stille personale tilgjengelig på 24 timer for akuttavlastning. For dette formålet har vi en leilighet på Høybråten tilgjengelig, men kan på kort varsel også skaffe fasiliteter utenfor Oslo. For kontakt angående dette kan dere ringe 94 85 66 95.