AKUTTAVLASTNING
sf
NOA kan tilby akuttavlastning når:
  • Omsorgsgivere trenger en friperiode fra sin omsorgsituasjon for å hvile og skaffe seg overskudd for å mestre en krevende omsorgshverdag.
  • Andre typer avlastning/hjelp er vurdert uegnet.
  • Omsorgsgiver ikke lenger kan ivareta brukeres omsorg- og bistandsbehov på grunn av egen eller nær families psykiske eller somatiske situasjon, sykehusinnleggelse eller ved dødsfall.
  • Omsorgstrengede på grunn av akutte forhold i hjemmet, ikke kan bo hjemme før nødv endig bistand er tilrettelagt.
Videre tilbyr vi 24 timers operasjonell vakttelefon, og vi kan stille opp med miljøpersonell innen senest 12 timer. Dette gjelder innenfor Oslo og Akershus.
PERSONAL
NOA har knyttet til seg mange miljøterapeuter med både helse- og sosialfaglig bakgrunn, og/eller bred erfaring fra både avlastning og bo- og omsorgsenheter. Vi har i dag en stabil per sonalgruppe som er fleksibel og kan stille på kort varsel, og som er vandt til å håndtere akutte situasjoner, hvor alle har erfaring fra avlastning. Vi har i tillegg en stor stab som også jobber kun på oppdragsbasis, og som meget rakst kan stille opp i både korte og lengre akuttavlastninger. Alle ansatte mottar kontinuerlig veiledning spesifikt rettet mot den enkelte bruker. Faglig ansvar lig i NOA er utdannet sosionom, med etterutdanning i gruppeterapi og veiledning, og har lang fartstid fra både barnevernsarbeid og arbeid innen bo- og omsorgsenheter og avlastning. Vi har også knyttet til oss en rekke støttetjenester med personal innnen ulik faglig bakgrunn som vi kan benytte i særskilte tilfeller.

NOA har stor tilgang til ekstra miljøbemanning hele året, så det er bare å ta kontakt med oss på tlf: 67 49 03 30 eller tlf: 94 85 66 95, via e-mail: post@noa.as, så vil noen besvare din henvendelse!Vi kan stille personal og bolig tilgjengelig på 12 timer


- friperiode fra omsorgsituasjon, andre typer avlastning/hjelp er vurdert uegnet, omsorgsgiver ikke lenger kan ivareta brukeres omsorg- og bistandsbehov, omsorgstrengede på grunn av akutte forhold i hjemmet, 24 timers operasjonell vakttelefon, 12 timers responstid, tilbud, brosjyre, aktiviteter, individuelt tilpasset opplegg, bolig, heldøgns bemanning, avlastning, ulike omsorgsbehov, atferds- og tilpasningsvansker, krevende omsorgssituasjon, mennesker med et særskilt hjelpebehov, heldøgns helsefaglig tilsyn, samarbeid med pårørende -