STILLING LEDIG
sf
TIL ET EKSPANDERENDE, FAGLIG KREATIVT, INKLUDERENDE OG UTFORDRENDE MILJØ SØKER VI NYE MEDARBEIDERE
Til et ekspanderende, faglig kreativt, inkluderende og utfordrende miljø søker vi etter miljøterapeuter med høgskoleutdannelse innen helse- eller sosialfag, eller miljøarbeidere og omsorgsarbeidere med bred human kompetanse.

Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter AS

Vår målgruppe er personer med ulike typer atferdsavvik. Dette kan være personer med utviklingshemming, psykiske lidelser, og eller rus som trenger bolig med heldøgns tilsyn for en fast eller lengre tidsavgrenset periode.

For at vi skal lykkes i vårt arbeid må personalet kunne utføre selvstendige adekvate faglige vurderinger og oppgaver som kreves i den miljøterapeutiske hverdagen.


For at du skal trives i jobben tror vi du:

 • er stødig og forutsigbar person som verdsetter arbeidsplassen og har tro på åpen dialog og utfordrende arbeid.
 • er en person med positiv innstilling, engasjement og vilje til å utøve fleksibilitet og godt samarbeid og som er lojal mot felles beslutninger.
 • er ryddig og som er til å stole på, har de rette holdingene, tenker utradisjonelt og tør prøve nye ting.
 • har erfaring med vår målgruppe og evne til dialog i konfliktsituasjoner.
 • har sertifikat klasse B og mestrer data verktøy.
 • er god i norsk muntlig og skriftlig.

Arbeidsoppgaver:
 • Direkte miljøarbeid og praktisk bistand.
 • Tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter og fritid.
 • Faglig arbeid med f.eks. planer, forutsigbarhet og alternative tiltak.

Vi kan tilby:
 • individuell lønn og rikelige muligheter til personlig mestring og utvikling.
 • en aktiv hverdag med arbeids kollegaer som viser trygghet, respekt, humor, ærlighet og kvalitet.
 • trivelig miljø med utfordrende arbeidsoppgaver.
 • faglig påfyll gjennom regelmessige faglig forum for alle være ansatte.
"Vi ønsker deg velkommen til vår verden - en verden der alle er verdt like mye "

Tilsetting skjer på individuelle vilkår.


NOA trenger flere medarbeidere til et ekspanderende, faglig kreativt, inkluderende og utfordrende miljø 


- ledig jobb, søke jobb, jobbsøknad, cv, politiattest, helsepersonell, omsorgsarbeidere, miljøterapeuter, miljøarbeidere, medarbeidere, lønn -