LINKER
www.frambu.no
Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger. (Ca 100 ulike sjeldne diagnoser)

www.oslo-universitetssykehus.no
Avdeling for voksenopplæring på Ullevål Universitetssykehus. Avdelingens målgruppe er mennesker med medfødte eller tidlig ervervede hjerneskader, utviklingsforstyrrelser og sammensatte funksjonsvansker, epilepsi, autisme og/eller multifunksjonshemming.

www.helsedirektoratet.no
Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet.

www.nfunorge.no
Norsk forbund for Utviklingshemmede. NFU er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige rettigheter.

www.fylkesmannen.no
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

www.nhf.no
Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.

www.upsanddowns.no
støtteforeninger for foreldre til barn med Down syndrom.

www.adrenalincomp.no
Adrenalin Compagniet er et event selskap som arrangerer alt innen, reiser, bilsport, dykking, ATV, seiling, R.I.B, rafting, etc.

www.life.as
Life genererer i samarbeid med NOA AS midler fra næringslivet og privatpersoner som går til formål for å forbedre hverdagen for våre målgrupper.
Linker til våre samarbeidspartnere og andre aktuelle organisasjoner


- Samarbeidspartnere, interesseorganisasjoner, fagorganisasjoner, støtteorganisasjoner -