VAKTTELEFON
NOA kan tilby akuttavlastning når:
  • Omsorgsgivere trenger en friperiode fra sin omsorgsituasjon for å hvile og skaffe seg overskudd for å mestre en krevende omsorgshverdag.
  • Andre typer avlastning/hjelp er vurdert uegnet.
  • Omsorgsgiver ikke lenger kan ivareta brukeres omsorg- og bistandsbehov på grunn av egen eller nær families psykiske eller somatiske situasjon, sykehusinnleggelse eller ved dødsfall.
Videre tilbyr vi 24 timers operasjonell vakttelefon, og vi kan stille opp med miljøpersonell innen senest 12 timer. Dette gjelder innenfor Oslo og Akershus.

NOA har stor tilgang til ekstra miljøbemanning hele året, så det er bare å ta kontakt med oss på tlf: 67 49 03 30 eller tlf: 94 85 66 95, via e-mail:post@noa.as, så vil noen besvare din henvendelse!

Vi tilbyr 24 timers operasjonell vakttelefon, og kan stille opp med miljøpersonell innen 12 timer


- 24 timers operasjonell vakttelefon, 12 timers responstid, alltid svar -