AVLASTNING FOR FOSTERHJEM
Mange fosterhjem opplever en utfordrende og hektisk hverdag. NOA tilbyr avlastning for fosterhjem, og kan levere veiledningstjenester for fosterhjem. Dette slik at fosterhjemmet skal få en friperiode fra sin omsorgsituasjon for å hvile og skaffe seg overskudd for å mestre en krevende omsorgshverdag, for å sikre en lang og trygg relasjon til sine fosterbarn.